Zahtev za radnicimapopunjava poslodavac

Podaci o poslodavcu:

Tražimo radnika: